Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom II
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami