New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne