New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,