New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Toksykologia. 1
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska