New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Katastrofy. 2,
Ochrona własności intelektualnej
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty