New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Podręcznik Survivalu