New items
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Posłuszni do bólu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych