New items
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki