Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Anestezjologia
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej