Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Interna Harrisona. tom III
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Okulistyka
Genetyka medyczna