New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje