New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Współczesne konflikty zbrojne
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych