New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Komunikacja w kryzysie
Modelowanie organizacji dynamicznej
Kompendium bhp. T. 1
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania