Nowości
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія