New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Interna Harrisona. tom I
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki