New items
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych