New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Hazardous Materials : Managing the Incident
Systemy zdrowotne : zrozumieć system