New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Podręcznik Survivalu
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji