New items
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Naddniestrze : terror tożsamości,
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Modelowanie organizacji dynamicznej