Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Anestezjologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej