Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom I
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Pediatria