New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9