New items
Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś