Nowości
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce