Nowości
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Fire and Emergency Services Instructor