Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Neurologia
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań