Nowości
Toksykologia. 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice