New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa