New items
Studenckie prace naukowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa