Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1