New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni