Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Scientific Protocols for Fire Investigation
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych