Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Anestezjologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym