Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Genetyka medyczna
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Pediatria
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2