New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Komunikacja w kryzysie
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Toksykologia. 2