New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Prawo a media społecznościowe
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy