Nowości
Interna Harrisona. tom III
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
ABC intensywnej terapii
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,