New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm