Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Okulistyka
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Patologie i dysfunkcje w organizacji