New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Skuteczne zespoły
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Kryptografia w teorii i praktyce