New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1