Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć