Nowości
Anestezjologia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sobotta atlas anatomii człowieka