Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Interna Harrisona. tom I
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy