Nowości
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Współczesne konflikty zbrojne
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tureckiego