New items
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Komunikacja w kryzysie