New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Structural Fire Engineering
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych