New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik