New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Pediatria
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego