Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Pediatria
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych