New items
Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7