New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Filozofia : szybki kurs dla każdego